Centaurus Graphics

ー 式根島観光協会Web ー

go to website

design : Centaurus Graphics
photo : Makoto Tochikubo,Sakiko Kishimoto
direction & movie : Toshihide Takeuchi
music : No.9
cording : Hideki Tsukasaki
client : Shikinejima Tourism Association

pgtop